ასოციაციის წევრები

 

მიმდინარეობს გვერდის განახლება და ახალი წევრი უნივერსიტეტების მონაცემების დამუშავება

საქართველოს უნივერსიტეტი

 

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი

 

სულხან–საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტი

 

ქუთაისის უნივერსიტეტი

 

თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტი

 

ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრი

 

ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი

 

ქართულ-ევროპული უმაღლესი სასწავლებელი

 

ადამიანის განვითარების ღია საერთაშორისო უნივერსიტეტი „უკრაინა“

 

გეტმანის სახელობის კიევის სახელმწიფო ეკონომიკური უნივერსიტეტი

 

უკრაინის მეცნიერებათა აკადემიის კიევის სამართლის უნივერსიტეტი

 

ევროპის უნივერსიტეტი

 

ხაზარის უნივერსიტეტი

 

რუმინულ-ამერიკული უნივერსიტეტი

 

ბაუ ბათუმის საერთაშორისო უნივერსიტეტი