მმართველი საბჭო

 

ახალი ევროპის უნივერსიტეტების ალიანსის მმართველი საბჭოს წევრები

 

 • კონსტანტინე თოფურია -ახალი ევროპის უნივერსიტეტების ალიანსის დამფუძნებელი, პრეზიდენტი, შპს საქართველოს უნივერსიტეტის რექტორი
 • მამუკა თავხელიძე - ახალი ევროპის უნივერსიტეტების ალიანსის დამფუძნებელი, ვიცე - პრეზიდენტი, შპს გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის რექტორი
 • ზაზა მარუაშვილი - ახალი ევროპის უნივერსიტეტების ალიანსის აღმასრულებელი დირექტორი
 • ვაჟა ვარდიძე - შპს სულხან-საბას სასწავლო უნივერსიტეტის რექტორი
 • სოფიო სუხიშვილი - მკვლევარი
 • არჩილ ჭელიძე - შპს ქართულ-ევროპული უმაღლესი სასწავლებლის რექტორი
 • ზვიად მიმინოშვილი - ახალი ევროპის უნივერსიტეტების ალიანსთან არსებული სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე, მეცნირებათა დოქტორი
 • დევი ხვედელიანი - ახალი ევროპის უნივერსიტეტების ალიანსთან არსებული „ბიზნესისა და კონსალტინგის“ აკადემიის რექტორი, სამართლის დოქტორი
 • პეტრე ადამაძე - ახალი ევროპის უნივერსიტეტების ალიანსის პრეზიდენტის ფინანსური მრჩეველი
 • ეკა ბაღიშვილი - სამართლის დოქტორი
 • კახაბერ გოშაძე -  სამართლის დოქტორი, ევროპის უნივერსიტეტის სამართლის, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე
 • ამირან ქართველიშვილი-"არემჯი ჯგუფის"დირექტორის მოადგილე
 • ანი დოლიძე - იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არამოსამართლე წევრი. ასოცირებული პროფესორი, სამართლის დოქტორი
 • ლევან გვარიშვილი - ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტის რექტორის თანაშემწე
 • თამარ ზარგინავა - ევროპის უნივერსიტეტის პრორექტორი საერთაშორისო ურთიერთობების დარგში

 

მმართველი საბჭოს რეგლამენტი

მმართველის საბჭოს სხდომები