მისია / სლოგანი

 

სლოგანი

გაერთიანება თავისუფალი აკადემიისთვის

 

მისია

კერძო უმაღლესი სასწავლებლების ასოციაციის მისიაა უმაღლესი განათლების სფეროში კერძო სექტორის ხელშეწყობის, შიდა რესურსების კოოპერირების, საუკეთესო გამოცდილების პოპულარიზაციის, საერთაშორისო ინტეგრირების, ახალი ცოდნის გენერირების, კვლევების მატერიალიზაციისა და სასწავლო პროცესში უახლესი ტექნოლოგიების დანერგვის, კერძო ინიციატივების წახალისების გზით სამოქალაქო საზოგადოების სამსახურში მყოფი თავისუფლი აკადემიის მხარდაჭერა.