• ასოციაციის სტუმრობა გადაცემა "საქმიან დილაში"

მედია ცენტრი

ანონსი

 • ღონისძიება  

  შეხვედრა საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარესთან

  11 ოქტომბერი 2018
  თბილისი, საქართველო მ. კოსტავა ქ. 77ა
  16:00 საათი
  რეგისტრაცია წაიკითხეთ მეტი
 • ღონისძიება  

  მმართველი საბჭოს სხდომა #3

  15 სექტემბერი 2018
  ბათუმი, საქართველო მემედ აბაშიძის ქ. 33, სასტუმრო „ვინდჰემი“
  15:00 საათი
  რეგისტრაცია წაიკითხეთ მეტი
 • ღონისძიება  

  სოლიდარობა შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტს (IBSU)

  24 აგვისტო 2018
  თბილისი, საქართველო მ.კოსტავას ქუჩა #68
  12:00 საათი
  რეგისტრაცია წაიკითხეთ მეტი

ჩვენი პარტნიორები

გახდი ჩვენი ასოციაციის წევრი

გაწევრიანებისთვის საჭიროა

ასოციაციაში გასაწევრიანებლად უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს: იყოს კერძო სამართლის იურიდიული პირი, ავტორიზებული, ეთანხმებოდეს კერძო უმაღლესი სასწავლებლების ასოციაციის წესდებას, გადაიხადოს ასოციაციის ყოველწლიური საწევრო შენატანი.

გაწევრიანების შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს მმართველი საბჭო, რომლის შესახებაც უ.ს.დ - ს ეცნობება 10 (ათი) სამუშაო დღეში.

*გაწევრიანებაზე უარის შემთხვევაში უ.ს.დ. - ს გადახდილი თანხა 5 (ხუთი) სამუშაო დღეში დაუბრუნდება.